Från avlägg till industri

Utbildningens syfte

Pris: 3 000 kr/deltagare

I kedjan från stubbe till industri och mellan olika industrier ingår transporten som en viktig komponent för att säkerställa flödet av skogsråvara. För att transportera skogsråvara idag krävs mera kunskap än att bara kunna lasta virket och köra fordonet. Som transportör skall man även känna till vilka regler som gäller vid lastning, hur lasten skall vara uppmärkt och hur det fungerar på mätplatserna vid inmätning och lossning.

Bland dagens transportörer finns idag en stor variation på kunskapen. Biometria har därför skapat en utbildning för att höja transportörernas kundskap och på så sätt säkerställa flödet.

Chaufförsutbildningen är en basutbildning i hur virke och annan råvara ska avlämnas och hanteras på mottagningsplatsen. Den tar upp hur mätning och kontroll ska utföras, och vilken säkerhet som ska gälla. Utbildningen är anpassad för dig som levererar råvara till värmeverk och massa- & pappersindustri. 

Utbildningen är uppbyggd i tre delar:

1. SJÄLVSTUDIER
För att få tillgång till instuderingsmaterialet här på "Väx-med-oss" så skapar du först en användare. Är ni fler från varje arbetsplats som vill ta del av materialet kan ni ha en kontaktperson som registrerar alla samtidigt.

Du får tillgång till instuderingsmaterialet direkt efter registreringen, via "MINA UTBILDNINGAR". Chaufförsutbildningen består av 5 kapitel, där du ska besvara cirka 10 instuderingsfrågor till varje kapitel. Du kan svara fel och prova igen, huvudsaken är att du lär dig. När du kryssat i rätt svar på alla frågor kan du komma till nästa kapitel. Du kan även gå tillbaka i materialet och repetera när du vill. 

2. FÄLTDAGEN
När du klarat av instuderingsdelen här på denna utbildningsplattform, anmäler du dig till en fältdag. Anmälan till fältdagen är förknippad med en kursavgift, se info vid anmälan. Fältdagen förläggs på en av Biometrias mätplatser i er närhet. När du har anmält dig tar någon av våra handläggare kontakt med dig för mer information. Fältdagen består av en halvdag (4 timmar) där vi går igenom de praktiska moment som man förväntas kunna som transportör, exempelvis var och hur lossning ska ske. OBS Max 10 deltagare/tillfälle.

3. SLUTPROV ONLINE
Slutprovet läggs upp på dina sidor när du slutfört fältdagen. Provet består av 20 frågor som baseras till största del på det som gås igenom på fältdagen. För att klara provet behövs minst 80 procent rätt på frågorna. Skulle du misslyckas på provet har du möjlighet att göra om provet igen efter 12 timmar. Faktum är att du kan göra om provet hur många gånger som helst tills provet är godkänt.

JA! Jag vill ta del av utbildningsmaterialet