Skäppmätning samt provtagning för bestämning av torrhalt

Utbildningens syfte

Pris: 3 000 kr/deltagare

I kedjan från stubbe till industri och mellan olika industrier ingår transporten som en viktig komponent för att säkerställa flödet av skogsråvara. I vissa situationer är det lämpligast att transportören själv utför mätningen varför ett behov av utbildning inom detta är nödvändigt.

Bland dagens transportörer finns idag en stor variation på kunskap om denna mätning. Biometria har därför skapat en utbildning för att höja kunskapen.

Utbildningen i skäppmätning av sönderdelad skogsråvara samt provtagning för bestämning av torrhalt är en basutbildning i hur dennan mätning går till.  

Utbildningen är uppbyggd i tre delar:

1. SJÄLVSTUDIER

För att få tillgång till instuderingsmaterialet här på "Väx-med-oss" så skapar du först en användare. Är ni fler från varje arbetsplats som vill ta del av materialet kan ni ha en kontaktperson som registrerar alla samtidigt.

Du får tillgång till instuderingsmaterialet direkt efter registreringen, via "MINA UTBILDNINGAR". Till detta hör även ett antal instuderingsfrågor. Du kan svara fel och prova igen, huvudsaken är att du lär dig. När du kryssat i rätt svar på alla frågor kan du komma till nästa kapitel. Du kan även gå tillbaka i materialet och repetera när du vill. 

2. FÄLTDAGEN

När du klarat av instuderingsdelen anmäler du dig till en fältdag. Anmälan till fältdagen är förknippad med en kursavgift, se info vid anmälan. Fältdagen förläggs på en plats vi kommer överens om. När du har anmält dig tar någon av våra handläggare kontakt med dig för mer information. Fältdagen består av ca en halvdag där vi går igenom de praktiska moment som man förväntas kunna.

3. SLUTPROV ONLINE

Slutprovet läggs upp på dina sidor när du slutfört fältdagen. Provet består av frågor som baseras till största del på det som gås igenom på fältdagen. Skulle du misslyckas på provet har du möjlighet att göra om provet igen efter 12 timmar. Faktum är att du kan göra om provet hur många gånger som helst tills provet är godkänt.

JA! Jag vill ta del av utbildningsmaterialet