Travmätning av rundved

Utbildningens syfte

Pris: 3 000 kr/deltagare

Travmätning av rundved är, tvärtemot vad många tror, inte så enkelt. Syftet med denna utbildning är att introducera de grundläggande komponenterna för att uppnå korrekt mätning. Fallgroparna är många och målet är att du efter denna utbildning känner dig mer rustad för att mäta korrekt.

Denna utbildning med tillhörande instruktion är tillämplig vid mätning av rundvirke, oavsett trädslag, sortiment eller tänkt användning. Instruktionen avser mätning av virke lastat på fordon. Kvalitetsbestämmelser beskrivs i separata sortimentsvisa mätningsinstruktioner.

För den som vill veta mer om branschens instruktioner kring mätning och sortimentbestämmelser hänvisas till vår hemsida (öppnas i ny flik).

Utbildningen i travmätning är en grundutbildning i hur rundved mäts på fordon. Den tar upp hur man bestämmer de enskilda måtten vid mätningen samt hur kontroll av mätningen går till. Utbildningen är framförallt framtagen för dig som kommer att mäta bränsleved på uppdrag av ett mätningsansvarigt företag.

Först som sist vill vi påpeka att travmätning är en svår konst och att ingen blir en fullfjädrad mätare efter denna utbildning. Det är bara träning och åter träning som kan ge det. 

Utbildningen är uppbyggd i tre delar:

1. SJÄLVSTUDIER

För att få tillgång till instuderingsmaterialet här på "Väx-hos-oss" så skapar du först en användare. Är ni fler från varje arbetsplats som vill ta del av materialet kan ni ha en kontaktperson som registrerar alla samtidigt.

Du får tillgång till instuderingsmaterialet direkt efter registreringen, via "MINA UTBILDNINGAR". Travmätningsutbildningen består av 4 kapitel. När du läst igenom alla kapitel får du svara på några instuderingsfrågor. Du kan svara fel och prova igen, huvudsaken är att du lär dig. Du kan även gå tillbaka i materialet och repetera när du vill. 

2. FÄLTDAG

När du klarat av instuderingsdelen här på denna utbildningsplattform, anmäler du dig till en fältdag. Anmälan till fältdagen är förknippad med en kursavgift, se info vid anmälan. Fältdagen förläggs på en plats vi kommer överens om. När du har anmält dig tar någon av våra handläggare kontakt med dig för mer information. Fältdagen består av en halvdag där vi går igenom de praktiska momenten i travmätningen. OBS Max 8 deltagare/tillfälle.

3. SLUTPROV ONLINE

Slutprovet läggs upp på Dina sidor när du slutfört fältdagen. Provet består av ett antal frågor som baseras på det utbildningen handlat om. För att klara provet behövs minst 80 procent rätt på frågorna. Skulle du misslyckas på provet har du möjlighet att göra om provet igen efter 12 timmar. Du kan göra om provet hur många gånger som helst tills provet är godkänt.

JA! Jag vill ta del av utbildningsmaterialet