Enbart fältdag - Skäppmätning samt provtagning för bestämning av torrhalt

Utbildningens syfte

Pris: offert

Observera att denna utbildning är en påbyggnad för de som tidigare gått "Enbart webbdel - Skäppmätning samt provtagning för bestämning av torrhalt". Om du önskar komplettera din tidigare utbildning  med en fältdag anmäl dig nedan.

Har du redan gått fältdagen och ska komma åt ditt slutprov anmäler dig dig också genom att klicka nedan.

Utbildningen är i två delar:

1. FÄLTDAG

Fältdagen består av en halvdag där vi går igenom de praktiska momenten vid skäppmätning samt provtagning. Dagen förläggs på en plats vi kommer överens om. OBS Max 8 deltagare/tillfälle.

2. SLUTPROV ONLINE

Slutprovet läggs upp på "Min sida" efter genomförd fältdag. Provet består av ett antal frågor som baseras på det utbildningen handlat om. För att klara provet behövs minst 80 procent rätt på frågorna. Skulle du misslyckas på provet har du möjlighet att göra om provet igen efter 12 timmar. Du kan göra om provet hur många gånger som helst tills provet är godkänt.

JA! Jag vill ta del av utbildningsmaterialet