Enbart webbdel - Travmätning av rundvirke

Utbildningens syfte

Pris: offert

Denna utbildning med tillhörande instruktion är tillämplig vid mätning av rundvirke, oavsett trädslag, sortiment eller tänkt användning. Kvalitetsbestämmelser beskrivs i separata sortimentsvisa mätningsinstruktioner.

Utbildningen är uppbygd som en webutbildning grundad på självstudiermed olika kapitel. Till varje kapitel finns det instuderingsfrågor som måste besvaras rätt för att du ska kunna gå vidare med nästa kapitel. Du kan svara fel och försöka igen, huvudsaken är att du lät dig. Du kan även när du vill gå tillbaka i matrealet och repetera.

Till din hjälp får du även en länk till TRAVMÄTNING AV RUNDVIRKE. Det är av största vikt att man läser även den för att klara slutprovet.

Utbildningen är uppbyggd i två delar:

1. SJÄLVSTUDIER

För att få tillgång till instuderingsmaterialet här på "Väx-med-oss" så skapar du först en användare. Är ni fler från varje arbetsplats som vill ta del av materialet kan ni ha en kontaktperson som registrerar alla samtidigt.

Du får tillgång till instuderingsmaterialet direkt efter registreringen, via "Mina utbildningar". Till detta hör även ett antal instuderingsfrågor. Du kan svara fel och prova igen, huvudsaken är att du lär dig. När du kryssat i rätt svar på alla frågor kan du komma till nästa kapitel. Du kan även gå tillbaka i materialet och repetera när du vill. 

2. SLUTPROV ONLINE

Slutprovet finns tillgängligt när du klarat instuderingsfrågorna. Skulle du misslyckas har du möjlighet att göra om provet igen efter 12 timmar. Efter godkänt slutprov finns intyg att hämta under "Min Sida".

 

JA! Jag vill ta del av utbildningsmaterialet