Enbart webbdel - Travmätning av rundved

Utbildningens syfte

Pris: offert

Travmätning av rundved är, tvärtemot vad många tror, inte så enkelt. Syftet med denna utbildning är att introducera den grundläggande teorin för att uppnå korrekt mätning. Fallgroparna är många och målet är att du efter denna utbildning känner dig mer säker på teorin kring travmätning av rundved.

Denna utbildning med tillhörande instruktion är tillämplig vid mätning av rundvirke, oavsett trädslag, sortiment eller tänkt användning. Instruktionen avser mätning av virke lastat på fordon. Kvalitetsbestämmelser beskrivs i separata sortimentsvisa mätningsinstruktioner.

För den som vill veta mer om branschens instruktioner kring mätning och sortimentbestämmelser hänvisas till vår hemsida (öppnas i nytt fönster). 

Utbildningen i travmätning är en teoretisk grundutbildning i hur rundved mäts på fordon. Den förklarar teorin kring hur man bestämmer de enskilda måtten vid mätningen samt hur kontroll av mätningen går till men innehåller inga praktiska moment. 

Travmätning är en svår konst och för att bli en fullfjädrad mätare krävs det många timmars praktiskt tillämpning. Detta är ett första steg i att förstå teorin som ligger bakom metoden.

För att få en komplett utbildning i hur det praktiskt går till att mäta krävs det att man kompletterar denna webbdel med en fältdag där vi går igenom de praktiska momenten. En komplett utbildning inklusive fältdag hittar du här på vår sida med namnet "Travmätning av rundved"

Utbildningen är uppbyggd i två delar:

1. SJÄLVSTUDIER

För att få tillgång till instuderingsmaterialet här på "Väx-hos-oss" så skapar du först en användare. Är ni fler från varje arbetsplats som vill ta del av materialet kan ni ha en kontaktperson som registrerar alla samtidigt.

Du får tillgång till instuderingsmaterialet direkt efter registreringen, via "Mina utbildningar". Travmätningsutbildningen består av 4 kapitel. När du läst igenom alla kapitel får du svara på några instuderingsfrågor. Du kan även gå tillbaka i materialet och repetera när du vill. 

2. SLUTPROV ONLINE

Slutprovet öppnas upp när du är klar med instuderingsmaterialet. För att klara provet behövs minst 80 procent rätt på frågorna. Skulle du misslyckas har du möjlighet att göra om provet igen efter 12 timmar. Du kan göra om provet hur många gånger som helst tills provet är godkänt.

JA! Jag vill ta del av utbildningsmaterialet