Enbart webbdel - Skäppmätning samt provtagning för bestämning av torrhalt

Utbildningens syfte

Pris: offert

I kedjan från stubbe till industri och mellan olika industrier ingår transporten som en viktig komponent för att säkerställa flödet av skogsråvara. I vissa situationer är det lämpligast att transportören själv utför mätningen varför ett behov av utbildning inom detta är nödvändigt.

Bland dagens transportörer finns idag en stor variation på kunskap om denna mätning. Biometria har därför skapat en utbildning för att höja kunskapen.

Webbdelen i utbildningen skäppmätning av sönderdelad skogsråvara samt provtagning för bestämning av torrhalt är en basutbildning i hur teorin kring dennan mätning går till.

För att få en komplett utbildning i hur det praktiskt går till att mäta krävs det att man kompletterar denna webbdel med en fältdag där vi går igenom de praktiska moment man förväntas kunna. En komplett utbildning inklusive fältdag hittar du här på vår sida med namnet "Skäppmätning samt provtagning för bestämning av torrhalt"

Utbildningen är uppbyggd i två delar:

1. SJÄLVSTUDIER

För att få tillgång till instuderingsmaterialet här på "Väx-med-oss" så skapar du först en användare. Är ni fler från varje arbetsplats som vill ta del av materialet kan ni ha en kontaktperson som registrerar alla samtidigt.

Du får tillgång till instuderingsmaterialet direkt efter registreringen, via "Mina utbildningar". Till detta hör även ett antal instuderingsfrågor. Du kan svara fel och prova igen, huvudsaken är att du lär dig. När du kryssat i rätt svar på alla frågor kan du komma till nästa kapitel. Du kan även gå tillbaka i materialet och repetera när du vill. 

2. SLUTPROV ONLINE

Slutprovet finns tillgängligt när du klarat instuderingsfrågorna. Skulle du misslyckas har du möjlighet att göra om provet igen efter 12 timmar. Efter godkänt slutprov finns intyg att hämta under "Min Sida".

JA! Jag vill ta del av utbildningsmaterialet